I. Thiết kế nội thất

LOẠI CÔNG TRÌNH DIỆN TÍCH (m2) ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2)
Nội thất căn hộ 100 – 200 220,000
200 – 300 200,000
Nội thất nhà phố 100 – 200 300,000
200 – 300 280,000
300 – 400 260,000
Nội thất biệt thự 200 – 300 300,000
300 – 400 280,000
400 – 1000 260,000
Nội thất văn phòng 100 – 200 250,000
200 – 300 230,000
300 – 400 210,000
Nội thất coffee, nhà hàng, khách sạn, karaoke, showroom, bar 100 – 200 250,000
200 – 300 230,000
300 – 400 210,000

 

* Lưu ý:

  • Hồ sơ thiết kế nội thất đã  bao gồm chi tiết thiết kế đồ nội thất
  • Với công trình có thay đổi kết cấu, tường, phí thiết kế x K (K= 1,2)
  •  Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

2. Thiết kế kiến trúc:

LOẠI CÔNG TRÌNH DIỆN TÍCH (m2) ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2)
Kiến trúc căn hộ 100 – 200 180,000
200 – 300 150,000
Kiến trúc nhà phố 100 – 200 180,000
200 – 300 150,000
300 – 400 130,000
400 – 1000 110,000
Kiến trúc biệt thự 200 – 300 170,000
300 – 400 160,000
400 – 1000 140,000

* Lưu ý:

  •  Với công trình có thay đổi kết cấu, tường, phí thiết kế x K (K= 1,2).
  •  Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

3. Thiết kế cảnh quan, sân vườn:

Diện tích vườn(m2) Suất đầu tư dự kiến(triệu đồng)/m2 Ghi chú
<2,5 2,5 – 3.5 3.5 – 4.5 >4.5 Đơn giá thực hiện thiết kế và giao hồ sơ theo quy trình thiết kế cảnh quan Thiết Mộc Decor.
70 – 200  140,000 160,000 180,000 200,000
201 – 300
120,000
140,000 160,000 180,000
301 – 400  100,000 120,000 140,000 160,000
401 – 500 80,000 100,000 120,000 140,000

4. Hồ sơ thiết kế nội thất:

Diện tích vườn(m2) Suất đầu tư dự kiến(triệu đồng)/m2 Ghi chú
<2,5 2,5 – 3.5 3.5 – 4.5 >4.5 Đơn giá thực hiện thiết kế và giao hồ sơ theo quy trình thiết kế cảnh quan Thiết Mộc Decor.
70 – 200  140,000 160,000 180,000 200,000
201 – 300
120,000
140,000 160,000 180,000
301 – 400  100,000 120,000 140,000 160,000
401 – 500 80,000 100,000 120,000 140,000

5. Hồ sơ thiết kế cảnh quan:

STT NỘI DUNG HỒ SƠ
1 Phối cảnh Phối cảnh tổng thể
Phối cảnh góc
2 Hồ sơ chi tiết Hồ sơ định hướng không gian (mặt bằng tổng thể, mặt bằng bố trí cây xanh,..)
Phối cảnh chi tiết các góc nhìn
3 Hồ Sơ kỹ thuật điện Hồ sơ điện chiếu sáng, trang trí